Mission


  • Dahl-Sørensen A/S, etableret i 1987, er den juridiske ramme omkring rådgivning af virksomheder og dets ledere i bestyrelsesarbejde, konflikthåndtering, strategiudvikling omkring køb og salg af virksomheder / forretningsaktiviteter / fusioner samt virksomhedsrådgivning indenfor finansiering med såvel egenkapital som fremmedkapital.
  • Rådgivningen er baseret på det arbejde og den erfaring som Niels Dahl-Sørensen igennem de sidste 40 år har indhentet og udøvet med direktionsopgaver i banker, gennem det af ham tidligere ejede M & A firma Dahl-Sørensen & Partners A/S, samt ikke mindst omkring praktisk deltagelse i bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore privatejede danske virksomheder.
  • Bestyrelsesarbejde, rekruttering efter bestyrelsesmedlemmer, sammensætning af en bestyrelse og uddannelse af bestyrelser sker  i regi af samarbejde med andre konsulentfirmaer, med særskilte kompetencer indenfor disse områder
  • Erhvervsmæssig Konfliktmægling baserer sig på Niels Dahl-Sørensen´s mastergrad fra Københavns Universitet i mediation / konfliktmægling.(Masters in Mediation and Conflict Resolution).  En del opgaver, herunder konflikthåndtering vil kunne udøves i samarbejde med andre mediatorer / konfliktmæglere, med særlige branchemæssige eller faglige kompetencer.
  • Strategiudviklingsopgaver løses enten i eget regi eller sammen med andre konsulentfirmaer med særskilte kompetencer og kyndighed til løsning af en konkret opgave.
  • Virksomhedsrådgivning gennemføres ofte i et samarbejde med andre specialister, alt efter nærmere aftale i forbindelse med igangsætning af en opgave. 

Læs og download CV for Niels Dahl-Sørensen