Mediation

Med baggrund i Niels Dahl-Sørensens virke i dansk erhvervsliv igennem mange år og herunder ikke mindst via sin mastergrad i konfliktmægling fra Københavns Universitet (MMCR), har han som mægler i forbindelse med køb og salg af virksomheder, medvirket til løsning af konflikter i talrige situationer, hvor konflikter omkring en virksomhedsoverdragelse kan opstå.

Dertil kommer et stort og varieret arbejde i en lang række bestyrelser, hvor netop rollen som bestyrelsesformand kan og vil være at kunne arbejde som mediator til opnåelse af en samlet styrkelse af en bestyrelses arbejde og beslutninger.

Erhvervsmæssige konflikt løsnings modeller, var tidligere udelukkende retssager og voldgiftsager.

I dag anvendes i et stadigt stigende omfang mediation og konfliktmægling som konfliktløsningsværktøjer, idet det er langt mere effektivt og ikke mindst meget billigere og hurtigere. Det ses nu oftere, at konfliktmægling/mediation indskrives i kontrakter mellem 2 parter som konfliktløsningsmodel / værktøj, ledsaget af en passus om, at måtte en konflikt ikke kunne løses med deltagelse af en professionel konfliktmægler / mediator, da kan hver af kontraktparterne indbringe en tvist for en domstol eller voldgift – alt afhængig af hvad der er anført i kontrakten.

Niels Dahl-Sørensen har med ovennævnte som baggrund deltaget i mange konfliktmæglinger og arbejder udelukkende med erhvervssager

Se endvidere www.nordiskemediatorer.com