CURRICULUM VITAE

For Niels Dahl-Sørensen
Født sidst i 40érne.

Uddannelsesbaggrund

 • Bankuddannelse i Danske Bank, konsulent, fuldmægtig og bankbestyrer I samme periode deltagelse i et 4-årigt direktørudviklingsprojekt i Danske Bank, hvorunder alle væsentlige forretningsområder blev gennemgået.
 • Afslutning på CBS (Handelshøjskolen) med en afgangseksamen (Diplom) som HD i Organisation.
 • Udlandsophold over 1 år i banker i England, Tyskland og Schweiz.
 • Mastergrad i 2006 fra det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet i Mediation (konfliktmægling) med betegnelsen MMCR.

Erhvervskarriere

1978
Første egentlige direktørstilling som filialdirektør for Handelsbankens filial i Ringsted (Danske Bank). Filialen var en førende erhvervsbank i købstaden (Handelsbanken var dengang landets største og mest progressive bank).

1982
Regionsdirektør for Jyske Bank på Sjælland. Opgaven var at samkøre Jyske Bank med Finansban-ken på Sjælland ud over at fungere som regionens øverste chef og dermed ansvarlig for forretningsområderne, personalet og kunderelationerne mm. I perioden blev der etableret mere end 30 filialer, hvorefter der var omkring 50 filialer i regionen. Regionen udvikledes til at udgøre ca. 55 % af Jyske Banks samlede forretningsvolumen og beskæftigede omkring 1.000 personer. Regionen havde egen bestyrelse.
Deltog i bankens direktionsmøder og refererede formelt til bankens ordførende direktør. En stilling med udstrakt selvstændighed og kompetence. En bankdirektørstilling, som i den periode var overordentlig attraktiv og indebar stor indflydelse.

1989
Administrerende direktør for Den Københavnske Bank (Bank of Copenhagen) og medejer af banken. Banken var dengang en mindre lokalbank med et betydeligt potentiale. Banken blev udviklet til at blive mere fast forankret i det lokale københavnske næringsliv og med en ganske god berøringsflade til den mere etablerede private kundekreds. Der blev opkøbt 3 fondsbørsvekselererfirmaer, der blev fusioneret ind i banken, hvorved bankens styrke som aktiv børsmægler blev befæstet. Medarbejderantallet blev øget til omkring 125 personer. Den første Bankkrise i Danmark og Skandinavien kom i 1991 og 1992. Bankens strategi blev ønsket ændret af bankens hovedaktionær - Ikea koncernens grundlægger, Ingvar Kamprad, hvorefter banken formelt blev sat til salg og senere solgt.

1993
Etablerede under navnet Dahl-Sørensen & Partners A/S. Danmarks første egentlige virksomhedsmæglerfirma, med forretningsområder indenfor formidling af køb og salg af virksomheder, kapitalfremskaffelse med egenkapital såvel som med fremmedkapital. Certified advicer til Nasdaq (fondsbørsen i København og Stockholm). Selskabet sælges efter et ejerskab i mere end 20 år, og blev drevet sammen med 3-5 partnere og tilsvarende cand. Merc. Personale, hvorefter firmaet ef-terfølgende navneændres til Corporate Finance A/S og Niels Dahl-Sørensen ophørte med sit virke i det selskab.

2013
Fortsatte opgaver indenfor M & A, større refinansieringsopgaver og finansielle licitationer med opgaver for større virksomheder og staten.

Bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder

Fra sommeren 2013 er det egentlige og primære virke for Niels Dahl-Sørensen, at arbejde med bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder. Bestyrelsesarbejdet er nedenfor nævnt i kronologisk orden.

 • Formand for Aktieselskabet Stelling Holding, København, jf. www.stelling.dk, med datterselskabet Stelling af 1860 A/S og Stelling Papir & Penne A/S (stiftet fra nuværende lokaler på Nicolaj Plads i 1846). Forretningsområdet er detailhandel fra butikker i København og Aarhus samt en række forskellige netbutikker , med kunstnerartikler, papirvarer, skriveredskaber og kontorartikler samt udgivelse af Magasinet KUNST. www.magasinetkunst.dk Virksomheden er grundlagt ved overtagelse af 2 virksomheder alle stiftet i midten af 1800 tallet og 2 virksomheder fra 1930érne. Selskabet blev revitaliseret i 1990érne. Selskabet er markedsledende indenfor detailsalg af papirvarer og kunstnerartikler og har en samlet omsætning på ca. kr. 30 mio. med branchemæssigt acceptabelt overskud.
 • Formand for Kelberg Scandinavia A/S. jf. www.kelberg.com. Selskabsgruppen og bagved værende koncernselskaber er stiftet i 1990érne og er førende indenfor produktion og salg af trailere med brandname under navnet KelBerg ®. Omsætningen er i niveau af DKK 400 mio. med godt resultat
 • Formand for Lastas A/S, Hedensted, jf. www.lastas.dk. Koncernen er blandt Nordens største trucks og trailer forhandlere med hovedprodukter som handel med og servicering af DAF Lastvogne og KelBerg trailere Omsætning i niveau af DKK 300 mio. med et fint overskud.
 • Formand for ejendomsselskabet Industribo Byg A/S, selskabet ejer og opererer erhvervsejendomme for mere end 400 mio. med betydeligt afkast til følge.
 • Formand for det norske selskab EasyAcces A/S, jf. www.easyaccess.no . Selskabet er sammen med det danske datterselskab stiftet i 2005 og er en af Norges ledende leverandører af biometriske og elektroniske låsesystemer, som passer til alle typer dører i virksomheder/bedrifter og private hjem. Selskabet har Dansk datterselskab www.e2a.net med samme markedsposition som moderselskabet. Koncernomsætningen er i niveau af DKK 30 mio. Med acceptabelt indtjening.
 • Formand for Borderstone A/S, Hornbæk, jf. www.borderstone.dk. Selskabet er stiftet 2005, er førende indenfor bearbejdning af stenprodukter, baseret på eget skæreri af marmor- og granitprodukter, der hovedsageligt importeres fra Italien. Omsætningen i niveau af DKK 25 mio. med god indtjening.
 • Formand for Gottlieb Anlægsgartner A/S, Skibby, jf. www.gartnergottlieb.dk. Selskabet er stiftet i 2001 og er et mellemstort anlægsgartnerfirma med speciale i anlæggelse af såvel offentlige som private udendørsarealer samt servicering af veje, stier, parker og udenoms arealer. Omsætning i niveau omkring kr. 80 mio. og normalt overskud for branchen.
 • Bestyrelsesmedlem i selskabet TagAlong A/S www.tagalong.dk. Selskabet producerer og sælger intelligente etiketter og tilsvarende produkter til store førende virksomheder med behov for etikettering af deres produkter. Selskabet er fortsat i en opstarts- og udviklingsperiode
 • Formand for Østre Færge A/S. www.oestrefaerge.dk . Rederiet besejler øen Orø i Holbæk fjord fra Hornsherred. Rederiet drives i samdrift med søsterselskabet Orø Kro A/S. Rederiet skaber med 2 færger et solidt årligt overskud
 • Bestyrelsesmedlem i Orø Kro og Hotel A/S www.oroekro.dk. Kroen og Hotellet er fuldstændig istandsat i 2018 og 2019 og tilbyder alle former for bespisning, arrangementer , fester og kursus. Kroen drives som søsterselskab sammen med Østre Færge, hvorved fælles tilbud kan skabes og gennemføres. Kroen og Hotellet giver et pænt overskud

Afsluttede bestyrelsesopgaver, i kronologisk orden igennem de seneste mange år.

 • Tidligere bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Jyske Bank koncernen.
 • Tidligere bestyrelsesmedlem i en række selskaber i Bank of Copenhagen koncernen.
 • Tidligere næstformand i A + Holding A/S med datterselskaberne Arrownet A/S og Fast TV A/S. Selskabet beskæftiger sig med telefoni, internetopkoblinger og datatransmission baseret på såvel fiberteknologi som trådløs teknologi. Selskabet omsætter i niveau af kr. 200 mio. med overskud. Selskabet er senest solgt til You See-koncernen (TDC A/S).
 • Tidligere formand for Carl Wine A/S (tidligere ejer af Chris Wine Nordic A/S) med forretningsområdet indenfor distribution af vin og produktion af vin fra egne vinslotte i Bordeaux og Rumænien. Selskab og vinslotte er solgt.
 • Tidligere bestyrelsesmedlem i Brdr. A. & B. Andersen, Entreprenører og Ingeniører A/S. Et selskab i bygge- og anlægsbranchen med en omsætning omkring kr. 600 mio., der primært arbejdede i totalentreprise over hele Danmark. Selskabet havde for branchen normal indtjening, men er nu afviklet.
 • Tidligere Formand for DEKO P/S, Taastrup jf. www.deko.dk. Selskabet er etableret i 1970érne. Forretningsgrundlaget er primært salg og montage af indretning i større kontorbyggerier og undervisningsinstitutioner med vægge i glas og gips m. fl. materialemuligheder. Et selskab med en omsætning nationalt som internationalt i niveau af kr. 600 mio. og med et solidt overskud i forhold til branchegennemsnit indenfor bygge- og anlægsbranchen. Selskabet har såvel national omsætning som betydelig eksport og egen produktion i Kina.
 • Tidligere formand for Michael Henriksen Holding A/S. Selskabet har i 2015 solgt sine driftsselskaber i Farum, jf. www.fsg.dk, www.norrecco.dk og www.citycontainer.dk. Selskabet blev etableret i 1980érne inden for affaldshåndtering, jordrensning og deponier, i såvel det private som det erhvervsmæssige segment. Michael Henriksen Holding A/S fortsætter indtil videre som et selskab under afvikling grundet grundlæggerens død ved en tragisk helikopterulykke.
 • Tidligere formand for 2BM A/S, København, jf. www.2bm.dk. Selskabet er etableret først i 2000. Et stærkt selskab indenfor rådgivning omkring SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing). Selskabet er et markant og troværdigt SAP konsulentfirma med en kundekreds hørende til Danmarks største virksomheder. Omsætning knapt kr. 100 mio. med et fornuftigt overskud


Private foreningsrelationer

 • Medlem af Rotary International siden 1979. Først i Ringsted, senere i Charlottenlund og nu medlem af Skovshoved Rotary Klub.
 • Medlem af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i grp. 24 siden gruppens etablering i 1984. Medlemskabet giver adgang til gode relationer og et godt netværk i dansk erhvervsliv.
 • Medlem af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab siden 1990. Medlemskabet - hvilket er ærefuldt - giver mulighed for en uhørt god berøringsflade til det etablerede erhvervsliv, centraladministrationen og det danske kulturliv.

Private forhold

Gift med Inge Dahl-Sørensen i 1968, 5 børn og 13 børnebørn. Bor på mindre land/skovejendom i Hornbæk.

Hustruen Inge Dahl-Sørensen har i knapt 20 år været medlem af Folketinget valgt for Venstre og derved i mange år været politisk aktiv i Danmarks Liberale Parti – Venstre, som medlem af Folketing, kommunalbestyrelse, lokalbestyrelser, udvalg m.fl. politiske opgaver.


Ajourført i efteråret 2019

Download CURRICULUM VITAE (PDF fil)